Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

3828 f739 500

 glow in the light

Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viazyggie zyggie

January 07 2015

5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viavermis vermis

January 04 2015

4878 b851 500
Reposted fromtwice twice viacharlie69 charlie69
bhurricane
bhurricane
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego, że wiedzą oni, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym i nie chcą, by inni tak się czuli.
4840 da57
Reposted frommiyuki miyuki vialovesweets lovesweets

December 13 2014

5231 1a97 500

crimsonvein:

Normal is all relative

November 23 2014

bhurricane
Mnie jest przykro codziennie
i jakoś żyję.
Reposted fromkonwalia konwalia vianegacja negacja

March 13 2014

4046 7530 500
Reposted frommrautyna mrautyna viamooncat mooncat

March 08 2014

bhurricane
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vialovesweets lovesweets
7530 185f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialissie lissie
bhurricane
6484 c40c
Reposted fromtosiaa tosiaa viawszystkodupa wszystkodupa

March 04 2014

bhurricane
5718 0d2b
Reposted fromretaliate retaliate

February 26 2014

bhurricane
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważnym
— J. Żulczyk

February 24 2014

bhurricane
9430 3cd9
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme

February 21 2014

February 19 2014

bhurricane
9569 1777
Reposted frommartynkowa martynkowa vianotforgetme notforgetme

February 18 2014

bhurricane
7072 c681
Reposted fromcalifornia-love california-love viaayati ayati
bhurricane
4202 2f7d

February 17 2014

bhurricane

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromteraz teraz vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl